Δευτέρα - Παρασκευή9ΠΜ - 5ΜΜ
ΔιεύθυνσηΔημητρίου Γληνού, 32 Θεσσαλονίκη 542 49

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Εμείς στη MEDTINS μπορούμε και προσφέρουμε ένα ολιστικό πακέτο υπηρεσιών στους πελάτες μας, με πλήρεις ή και κατ’ επιλογήν αποσπασματικές υπηρεσίες, με εύρος δράσης κλιμακούμενο από τη βέλτιστη στρατηγική ιατρική επιλογή μέχρι τη διαχείριση των λειτουργιών της κάθε ιατρικής μονάδας ξεχωριστά.

Στρατηγικό ιατρικό πλάνο

 • Μελέτη εξωτερικού ιατρικού περιβάλλοντος, δημόσιου & ιδιωτικού
 • Ακριβής παρουσίαση τόσο της πληθυσμιακής σύνθεσης στην περιοχή ενδιαφέροντος, όσο και του συνόλου των παρόχων υγείας που δραστηριοποιούνται, καθώς και την υγειονομική κάλυψη που αυτοί προσφέρουν.
 • Χάρτη παρόχων υγείας
 • Ακριβής χωροθέτηση των παρόχων υγείας στην περιοχή ενδιαφέροντος και την περιοχή αναφοράς τους.
 • Επιλογή στόχων και προτεραιοτήτων
 • Διεξοδική επιλογή των στόχων που καλείται να καλύψει η επένδυση, αλλά και αναγνώριση των προτεραιοτήτων εφαρμογής τους.
Nutritionist presenting the plan of healthy diet to the patient
Business planning and decision conceptual image - businessman holding wooden cut circle with question mark and arrows pointing in different directions on it.
 • Ορισμό φάσεων εξέλιξης και πρόβλεψης δραστηριοτήτων
 • Αναλυτική καταγραφή της χρονικής εφαρμογής του πλάνου, καθώς και των δραστηριοτήτων που θα ενσωματώνονται σε αυτό .
 • Επανασχεδιασμό ιατρικών εγκαταστάσεων
 • Επανεξέταση του υφιστάμενου πλάνου δραστηριοποίησης της μονάδας με βάση τα σύγχρονα δεδομένα των μονάδων υγείας και παρουσίαση εναλλακτικών επιλογών.
 • Συγχωνεύσεις
 • Αυτές αφορούν, είτε διαφορετικών μονάδων υγείας, είτε διαφορετικών τμημάτων εντός μίας ενιαίας μονάδας υγείας, με πλήρη κάλυψη των νομικών και κατασκευαστικών αναγκών τους.
Close-up image of business executive showing financial report to his coworker

Μελέτη σκοπιμότητας και τεχνικές μελέτες

 • Προσδιορισμό των αναγκών και αναγνώριση των κάθε είδους περιορισμών
 • Καταγραφή των αναγκών, των απαιτήσεων που χρειάζονται για την εξυπηρέτησή τους, αλλά και των πιθανών τεχνικών , νομικών ή άλλων περιορισμών.
 • Ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών
 • Λεπτομερής παρουσίαση των άμεσων επιλογών, των τεχνικών, νομικών και ιατρικών εφαρμογών που η καθεμιά επιλογή ξεχωριστά προϋποθέτει, του κόστους υλοποίησης του κάθε πλάνου ξεχωριστά, καθώς και των ωφελειών που αυτό θα αποφέρει.

Αδειοδότηση και κατασκευή

 • Πλήρεις αδειοδοτήσεις των έργων
 • Αφορά το σύνολο των κατά περίσταση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από το Υπουργείο Υγείας, την εκάστοτε Περιφέρεια, την Πολεοδομία και τον Δήμο.
 • Χρονοδιάγραμμα κατασκευών
 • Καταγραφή των φάσεων της κατασκευής με ορισμένη χρονική κατανομή.
 • Κατασκευή με επιστασία
 • Πλήρης ανάληψη της επιστασίας του έργου και των προϋποθέσεων που αυτή απαιτεί.
 • Λειτουργικό έλεγχο πριν την παράδοση
 • Η παράδοση απαιτεί προηγούμενο λειτουργικό έλεγχο όλων των παραμέτρων σωστής λειτουργίας με παράδοση ειδικού Πλάνου Ελέγχου Παράδοσης της εγκατάστασης.
Close up stamp on paper document to approve business investment contract agreement.
Electrical diagrams, accessories for engineer jobs and house under construction, concept of building home
 • Προγραμματισμό κατασκευών
 • Ενδελεχής καταγραφή των κατασκευαστικών εφαρμογών με χρονοθέτηση.
 • Προγραμματισμό τεχνολογικών απαιτήσεων, ανθρώπινου δυναμικού και πληρότητας των εγκαταστάσεων
 • Αναλυτική καταγραφή του απαραίτητου χειρουργικού, ιατρικού, νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί, με πλήρη καταγραφή του κόστους αυτού ανά μονάδα. Μελέτη στελέχωσης της μονάδας σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και εκτίμηση πλήρους κάλυψης των δυνατοτήτων λειτουργίας της.
 • Πλάνο λειτουργιών και ροών εργασίας
 • Εκπόνηση λειτουργικού πλάνου της μονάδας και των εσωτερικών ροών μετακίνησης στελεχών και ασθενών.
Equipment and medical devices in modern operating room at hospital
 • Ενσωμάτωση του εξοπλισμού, συντονισμός και διαλειτουργικότητα των συσκευών
 • Πλήρης εγκατάσταση του εξοπλισμού με έλεγχο σωστής λειτουργίας, παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της μονάδας και εξέταση πιθανών εφαρμογών διαλειτουργικότητας.
 • Έλεγχο της εγκατάστασης και διαθεσιμότητα χρήσης
 • Πλήρης και ενδελεχής έλεγχος του συνόλου της εγκατάστασης με παράδοση και του ειδικού Πλάνου Ελέγχου Παράδοσης της εγκατάστασης, αλλά και του συνόλου των λειτουργιών της πριν την εναρκτήρια ημέρα.
 • Εκκίνηση χρήσης
 • Επιτόπια παρουσία και καθοδήγηση για άμεση επίλυση πιθανών ατυχιών
 • Προγράμματα εκπαίδευσης τελικών χρηστών (αυτά αφορούν το δεύτερο βαθμό εκπαίδευσης των χρηστών με τη μονάδα σε πλήρη λειτουργία).
 • Προγράμματα εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού υποστήριξης
  (απευθύνονται στο τεχνικό προσωπικό, τόσο κατά την εγκατάσταση και εκπαίδευση, όσο και μετά την παραλαβή του εξοπλισμού).

Εξοπλισμός, εγκατάσταση, λειτουργία & εκπαίδευση

 • Μελέτη εξοπλισμού και διαλειτουργικότητας
 • Με πυξίδα το Στρατηγικό Πλάνο και τη Μελέτη Σκοπιμότητας εκπονείται ειδική μελέτη εξοπλισμού της εγκατάστασης, είτε διατήρησης υφιστάμενου, είτε αγοράς νέου, καθώς και διερεύνηση δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας μεταξύ παλαιού και νέου εξοπλισμού, αλλά και μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.
 • Προγραμματισμό παράδοσης εξοπλισμού και πληρωμών
 • Πλάνο αγοράς εξοπλισμού, παράδοσης, εκπαίδευσης, λειτουργίας και οικονομικής τακτοποίησης αυτού.
 • Έλεγχο παραλαμβανόμενου εξοπλισμού
 • Η παραλαβή του εξοπλισμού απαιτεί προηγούμενο έλεγχο σωστής λειτουργίας όλων των παραμέτρων αυτής, και αποτελεί αυτοτελές κομμάτι του ειδικού Πλάνου Ελέγχου Παράδοσης.
Female hand in a medical glove holds a tablet for writing and a pen. Medicine concept
Profile view of concentrated bearded inspector wearing white coat taking necessary notes while carrying out inspection at dairy plant, portrait shot

Συντήρηση

 • Οργάνωση και ταξινόμηση εγγυήσεων
 • Αφορά την κάθε συσκευή και τον κάθε κατασκευαστή ξεχωριστά
 • Προγράμματα συντήρησης συσκευών
 • Πλήρης αναλυτική καταγραφή και χρονική τοποθέτηση των πλάνων συντήρησης της κάθε συσκευής ξεχωριστά, του κόστους αυτής και των βασικών ανταλλακτικών που χρειάζονται.
 • Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης
 • Αίτηση στους προμηθευτές για Συμβόλαια Συντήρησης των ιατρικών συσκευών, καταγραφή του Ετήσιου Πλάνου ελέγχου της κάθε συσκευής και εφαρμογή παρακολούθησης της διαδικασίας του κάθε συμβολαίου ξεχωριστά.
Εκπονούμε όλες τις αναγκαίες μελέτες για κάθε έργο
Αδειοδότηση
Διεκπεραιώνουμε το σύνολο των διαδικασιών για την αδειοδότηση ιατρικών εγκαταστάσεων
Κατασκευή
Κατασκευάζουμε, ανακαινίζουμε & επεκτείνουμε νέες ή υπάρχουσες ιατρικές μονάδες
Εξοπλισμός
Εξοπλίζουμε ιατρικές μονάδες με πλήρες portfolio ιατρικού εξοπλισμού
Προϊόντα
Προσφέρουμε πλήρη γκάμα προϊόντων για το σύνολο των αναγκών των μονάδων υγείας
360° Turn Key
Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε & ελέγχουμε πλήρως κάθε πτυχή ενός έργου
Υπηρεσίες
Προσφέρουμε μεμονωμένες υπηρεσίες του ολιστικού πακέτου διαχείρισης μονάδων υγείας

Η MEDTINS αποτελεί μία μοναδική
επιλογή «μίας στάσης» για οποιαδήποτε ιατρική μονάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
https://medtins.gr/wp-content/uploads/2020/09/Logo-website.png
Ωράριο Λειτουργίας

Copyright Medtins. All rights Reserved. Powered by Globalconcept