Δευτέρα - Παρασκευή9ΠΜ - 5ΜΜ
ΔιεύθυνσηΔημητρίου Γληνού, 32 Θεσσαλονίκη 542 49

PROHS – Κλίβανοι Αποστείρωσης Ατμού Οριζόντιοι

SKU: N/A

Περιγραφή

Απευθύνονται σε απαιτητικές νοσοκομειακές Μονάδες Κεντρικής Αποστείρωσης, κεντρικές μονάδες χειρουργείων και ιατρικά κέντρα.   

Η χωρητικότητα του κλιβάνου είναι 70L, 110L, 175L, 250L, 340L, 360L, 490L, 640L, 780L, 930L. 

Αποστειρώνει μεταλλικά ιατρικά εργαλεία, είδη από λάστιχο που δεν είναι θερμοευαίσθητα, ρουχισμό & υαλικά. Λειτουργεί σε δύο συγκεκριμένες θερμοκρασίες -121ο & 134ο , με πέντε σταθερά & αξιολογημένα προγράμματα, καθώς και δύο προγράμματα ελέγχου (Bowie & DickLeakage test). Μπορεί να δημιουργήσει, εκτελέσει & αποθηκεύσει μέχρι 100 διαφορετικούς κύκλους αποστείρωσης.

Η MEDTINS αποτελεί μία μοναδική
επιλογή «μίας στάσης» για οποιαδήποτε ιατρική μονάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
https://medtins.gr/wp-content/uploads/2020/09/Logo-website.png
Ωράριο Λειτουργίας

Copyright Medtins. All rights Reserved. Powered by Globalconcept