Δευτέρα - Παρασκευή9ΠΜ - 5ΜΜ
ΔιεύθυνσηΔημητρίου Γληνού, 32 Θεσσαλονίκη 542 49

Περιγραφή

Ο κανονισμός ακτινοπροστασίας απαιτεί οι τοίχοι των χώρων εφαρμογής ακτινοβολίας να καλύπτονται με αξιόπιστη επίστρωση μολύβδου, σύμφωνα με ειδική για τον κάθε χώρο Μελέτη Ακτινοπροστασίας. Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρη ασφάλεια σε κάθε χώρο εφαρμογής ακτινοβολίας με επίστρωση μολύβδου, είτε με φύλλα μολύβδου, είτε με πάνελ μολύβδου, είτε με τούβλα μολύβδου, σε διαφορετικά πάχη, ανάλογα με τη μελέτη.

Ακόμη προσφέρει ειδικές πόρτες ακτινοπροστασίας, χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες, κατασκευασμένες για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, καθώς και μολυβδύαλους όλων των διαστάσεων και βαθμών προστασίας, που καλύπτουν πλήρως τα διεθνή πρότυπα.

Η εγκατάσταση όλων των ανωτέρω γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.

Η MEDTINS αποτελεί μία μοναδική
επιλογή «μίας στάσης» για οποιαδήποτε ιατρική μονάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
https://medtins.gr/wp-content/uploads/2020/09/Logo-website.png
Ωράριο Λειτουργίας

Copyright Medtins. All rights Reserved. Powered by Globalconcept