Δευτέρα - Παρασκευή9ΠΜ - 5ΜΜ
ΔιεύθυνσηΔημητρίου Γληνού, 32 Θεσσαλονίκη 542 49

ALECH – Σύστημα Κλήσης Αδελφής

SKU: N/A

Περιγραφή

Το σύστημα κλήσης αδελφής Alech 4.0 καλύπτει πλήρως το σύνολο των ιατρικών εγκαταστάσεων, ικανοποιώντας, τόσο το σύνολο των λειτουργικών αναγκών, όσο και το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του.

Με τη χρήση κεντρικού H/Y server ή ακόμη και Η/Υ mini server μπορεί και προσφέρει:

 • μονάδα διαχείρισης σταθμού νοσηλευτών με φωνητική επικοινωνία.
 • μονάδα κλήσεων δωματίου με επιλογή:
 • ενσύρματης σύνδεσης με BUS.
 • σύνδεσης μέσω Ethernet.
 • ασύρματης σύνδεσης.
 • εντοπισμό του προσωπικού.
 • δυνατότητα διασύνδεσης και με άλλες συσκευές όπως αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, οθόνες διαδρόμου, ασύρματους δέκτες για το προσωπικό.
 • τεχνολογία IP που επιτρέπει την αποστολή σημάτων συναγερμού και μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, τηλέφωνα VoIP, dialers, και λοιπές σχετικές συσκευές.

Ανάλογα με τον τύπο διαμόρφωσης, επιτρέπει τη γνώση της κατάστασης λειτουργίας κάθε συσκευής σε πραγματικό χρόνο, την άμεση εκτέλεση ενημερώσεων και την συντήρησή τους ακόμη και από απόσταση. Η προσθήκη νέων συσκευών, η επέκταση των εσωτερικών συστημάτων, η προσθήκη άλλων τμημάτων ή επιπλέον εσωτερικών χώρων της νοσηλευτικής μονάδας είναι δυνατή με την ενσωμάτωση νέων συσκευών τεχνολογίας IOT.

Οι επιλογές εσωτερικής διασύνδεσης του συστήματος κλήσης αδελφής Alech 4.0 είναι:

 • Ενσύρματη σύνδεση, όπου κάθε συσκευή κλίνης μπορεί να συνδεθεί με άλλες συσκευές, στη κεντρική μονάδα (server) και στο διαδίκτυο.
 • Ασύρματη διασύνδεση κάθε εσωτερικού χειριστηρίου και ενσύρματο σύστημα κεντρικής διαχείρισης (μικτή σύνδεση), όπου η σύνδεση της κλίνης και του λουτρού με αμφίδρομα ασύρματα χειριστήρια συνδυάζεται με την ενσύρματη σύνδεση του δωματίου με την κεντρική μονάδα. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση του συστήματος χωρίς οικοδομικές εργασίες.
 • Πλήρως ασύρματη διασύνδεση η οποία επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση, ακόμη και εν λειτουργία της μονάδας, καθώς και χαμηλό συνολικό κόστος.

Η MEDTINS αποτελεί μία μοναδική
επιλογή «μίας στάσης» για οποιαδήποτε ιατρική μονάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
https://medtins.gr/wp-content/uploads/2020/09/Logo-website.png
Ωράριο Λειτουργίας

Copyright Medtins. All rights Reserved. Powered by Globalconcept