Δευτέρα - Παρασκευή9ΠΜ - 5ΜΜ
ΔιεύθυνσηΔημητρίου Γληνού, 32 Θεσσαλονίκη 542 49

Περιγραφή

 • Μεμονωμένες προβολές παρακολούθησης που μπορούν να καθοριστούν από τον χρήστη.
 • Συμπεριλαμβάνει λειτουργία βοήθειας ευαίσθητων λειτουργιών.
 • Εργαλεία λήψης αποφάσεων που μειώνουν το γνωστικό φόρτο εργασίας.
 • Λειτουργία Smart Pulmonary View που παρέχει γραφική απεικόνιση της συμμόρφωσης και της αντίστασης, συμπεριλαμβανομένης της αυθόρμητης αναπνοής.
 • Αναφορές Τάσεων, αναπνευστικών παράμετρων, κυματομορφών και καμπυλών.
 • Γρήγορη, τυπική διαμόρφωση όλων των συσκευών Babylog VN500 μέσω USB.
 • Δυνατότητα σύνδεσης της οθόνης C500 Cockpit σε εξωτερικό μόνιτορ.

Προηγμένη αναπνευστική φροντίδα που περιλαμβάνει:

 • HFOV συμπεριλαμβανομένων αναπνοών «αναστεναγμού» & εγγύηση όγκου.
 • Προσαρμογή διαρροής Dräger και τεχνολογία αντιστάθμισης διαρροών.
 • Σύστημα απογαλακτισμού PC-MMV με εστίαση στην αυθόρμητη αναπνοή και αυτόματη προσαρμογή της υποστήριξης στις ανάγκες των ασθενών.
 • Ενσωματωμένος μη επεμβατικός εξαερισμός και οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής.

Η MEDTINS αποτελεί μία μοναδική
επιλογή «μίας στάσης» για οποιαδήποτε ιατρική μονάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
https://medtins.gr/wp-content/uploads/2020/09/Logo-website.png
Ωράριο Λειτουργίας

Copyright Medtins. All rights Reserved. Powered by Globalconcept